We zijn gewend om met professionele opdrachtgevers om te gaan, het werken in bouwteam-verband is gebruikelijk en zelfs wenselijk voor een efficiënt proces. De gebruikelijke fasering van schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, omgevingsvergunning en esthetisch toezicht is bij ons van toepassing.

We hebben ervaring met ontwerpen in gevoelige binnenstedelijke locaties en het invoegen van nieuw bouwvolume in het bestaande fijne stedelijke weefsel. Door de juiste grootte van bouwvolumes te kiezen en open ruimtes te creëren, wordt toegevoegde waarde gerealiseerd. Daarvan profiteert niet alleen het project zelf maar ook de wijdere omgeving en de stad.

We maken ook haalbaarheidsstudies.