Wilt u een nieuwe eigen woning bouwen of uw huidige woning verbouwen?

Wij maken een ontwerp voor u!

Voor maken van een vrijblijvend, kennismaking afspraak of een eerste gratis advies klik hier.

Dan kunnen wij samen uw wensen doornemen, meer over ons werkwijze en visie vertellen en bespreken hoe wij u verder van dienst kunnen zijn in het realiseren van uw plan.

Omdat een nieuw huis bouwen of uw bestaande woning verbouwen een complexe onderneming is, geven wij u alvast een overzicht van de stappen die nodig zijn om tot een goed resultaat te komen. U kunt zelf bepalen tijdens welke stappen u van de diensten van de architect gebruik wenst te maken. We adviseren u om de architect in ieder geval tot en met stap 7 (aanvraag omgevingsvergunning) te betrekken.

  STAP 1: vrijblijvende kennismaking

Vrijblijvend een kennismakingsafspraak maken met de architect om samen uw wensen en plannen door te nemen.

  STAP 2: Inventarisatie

Bij nieuwbouw: de bestaande situatietekening aanvragen en de stedenbouwkundige voorwaarden bij de gemeente opvragen (dit kunt u ook zelf voorbereiden).

Bij verbouwing: inmeten van de bestaande ruimtes, inmetingstekeningen maken, inventarisatie van eventuele monumentale waarde en aanvullende voorwaarden opvragen bij de gemeente.

  STAP 3: Programma van eisen en wensen

Opzetten van uw programma van eisen en wensen.

  STAP 4: Schetsontwerp

Vertaling van uw wensen naar een schetsontwerp op schaal. Deze wordt met u doorgenomen en eventuele opmerkingen worden verwerkt in een aangepast voorstel.

  STAP 5: Voorontwerp

Opzetten van digitale tekeningen waarin het ontwerp steeds meer wordt aangescherpt. De vorm, hoogte, ruimtelijke kwaliteit en uiting van uw gebouw wordt concreet in beeld gebracht. Indien gewenst kunnen ook 3D-beelden worden gemaakt. Deze tekeningen en beelden dienen tevens voor overleg met adviseurs, zoals de constructeur, en voor het eerste gesprek bij de gemeente voor de toetsing van de Welstandscommissie.

  STAP 6: Definitief ontwerp

Het ontwerp krijgt definitief vorm: de ruimtelijke indeling en ideeën van het voorontwerp worden uitgewerkt tot een technisch ontwerp inclusief de benodigde principe-details (dat zijn details van de gevels en/of binnen in het huis die belangrijk zijn voor het authentieke uiterlijk van uw woning). Ook alle kleuren en materialen worden gekozen en de goedkeuring wordt gegeven door de Welstandscommissie.

  STAP 7: Omgevingsvergunning aanvragen

Deze fase bestaat uit de verdere uitwerking van het definitieve ontwerp, met toevoeging van verdere technische informatie en benodigde informatie voor de aanvraag voor de omgevingsvergunning, zoals daglicht- en ventilatieberekeningen en brandveiligheid. Met deze stukken kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente.

Indien gewenst kan ook bij verschillende aannemers een prijs voor het realiseren van het ontwerp worden aangevraagd. Hiervoor moet nog een technische omschrijving van het project worden gemaakt.

  STAP 8: Werktekeningen

Het definitief ontwerp wordt grondig doorgenomen met de gekozen aannemer, waarna in overleg werktekeningen worden gemaakt. Hiermee kan de aannemer materialen bestellen en de bouw starten.

  STAP 9: Esthetische begeleiding – aan de slag met bouwen!

Tijdens bouw kunnen wij esthetisch toezicht houden zodat het ontwerp, de details, de materialen en kleuren worden uitgevoerd zoals dat eerder afgesproken is en op de tekeningen aangegeven is. Soms komt het voor dat nog tijdens de bouw sommige details of elementen veranderd moeten worden. Dan komt de aannemer met een alternatieve oplossing die goedgekeurd moet worden, of er wordt een alternatieve tekening gevraagd aan de architect.

  STAP 10: Oplevering van het gebouw

Uw verbouwing of uw nieuwe huis is klaar! Bij de oplevering gaan we samen met u en de aannemer het uitgevoerde werk goed bekijken en grondig controleren. Het hele huis, tot en met de belangrijke details, worden bekeken. Hierna zullen eventueel nog kritische punten gecorrigeerd moeten worden door de aannemer.

Luisterend naar u vertalen wij uw wensen tot een mooi maar efficiënt ontwerp, met souplesse en met oog voor de belangrijke details!

Voor maken van een vrijblijvend, kennismaking afspraak of een eerste gratis advies klik hier.